Gözlə görünməyən hüceyrənin içində əhəmiyyətli bir incəlik: Genlər

İnsan, ürəyinin döyüntüsünü idarə edə bilməz. Yemək yeyərkən tüpürcək vəzisinin fəaliyyətlərinin nəzarəti öz əlində deyildir. Öz idarəsinə buraxılsa, hər saniyə nəfəs alması lazım olduğunu davamlı olaraq xatırlaması olduqca çətindir. Bunun kimi saysız bədən funksiyası onun heç bir müdaxiləsi olmadan reallaşır. Ancaq öz bədənində öz nəzarəti olmamasına baxmayaraq, sahib olduğu bütün sistemlərdə qüsursuz bir işləmə vardır.


İnsanın xromosomlarının içində özüylə əlaqədar hər məlumat vardır. Nüvədəki 46 xromosomun hər biri, bir insan ilə əlaqədar bütün məlumatları daşıyan genlərə malikdir. İnsan bədənində olan bütün orqanlar, Allahın diləməsiylə hüceyrələrdə iştirak edən genlərin təsvir etdiyi bir plan çərçivəsində inşa edilərlər. Məsələn, bədəndəki dəri 2.559, beyin 29.930, göz 1.794, tüpürcək vəzisi 186, ürək 6.216, döş qəfəsi 4.001, ağciyər 11.581, qaraciyər 2.309, bağırsaq 3.838, skelet əzələsi 1.911 və qan hüceyrələri 22.092 gen tərəfindən nəzarət edilir.


Gözlə görülməyən bir hüceyrənin içində saxlanan saysız kiçik parçanın, nəhəng bir bədən sistemini idarəsi altında saxlaması böyük bir möcüzədir. Bu sistemdə heç bir əskikliyin ortaya çıxmaması, doğulan hər yeni insanda eyni genlərin eyni sistem və orqanları nəzarət etməsi fövqəladə bir vəziyyətdir.


Genlər şübhəsiz ki, ağıl sahibi varlıqlar deyildirlər; kor və şüursuz atomların bir araya gəlməsiylə meydana gələrlər. Bu səbəbdən, buradakı üstün ağıl və qüsursuz nəzarət onlara aid deyil. Heyranlıq oyandırıcı bir yaradılış möcüzəsi olan genlər, bənzərsiz olaraq möhtəşəm aləmlər yaradan Allahın əmrinə görə hərəkət edirlər. Əslində bu, kainatdakı kiçik-böyük hər təfərrüatda özünü açıq şəkildə göstərən bir həqiqətdir. Hər şey, Allahın üstün yaratmasının bir təcəllisidir. Genlər, Allah dilədiyi üçün "hər an" bədən sistemiylə əlaqədar "hər şeyi" idarə edə bilərlər. Bu üstün idarə, bütün bu sistemin əsl sahibi Cəlil (əzm, mərtəbəsi yüksək) olan Allaha aiddir.

 

Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaratdıqlarının Qəyyumudur. Onu nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. Onun izni olmadan Onun yanında kim havadarlıq edə bilər? O, məxluqatın gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar Onun elmindən, Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır gəlmir. O, Ucadır, Uludur. (Bəqərə surəsi, 255)