Heyranlıq oyandıran insan gözündəki mükəmməl incəliklər

Əlinizdəki qələmə yalnız bir neçə saniyə baxarkən belə gözünüzdə yüz milyardlarla əməliyyat reallaşar. Gözünüzə gələn işıq şüaları buynuz qişadan, göz bəbəyindən və ardınca da mərcəkdən keçər. Buradakı işığa həssas hüceyrələr, işığı elektrik siqnallarına çevirər və sinir uclarına xəbərdarlıq göndərər. Retinaya çatan görünüş əslinə görə başıaşağı vəziyyətdə və tərs tərəfdədir. Ancaq beyin bunu yenidən şərh edərək görünüşün düz olmasını təmin edər. Hər iki gözdən də ayrı-ayrı görünüşlər, baxılan cismə aid bütün xüsusiyyətləri toplayar. Hər iki gözdən gələn bu görünüşləri beyin tək bir görünüş halında birləşdirər. Obyektin formasını, rəngini təyin edər və nə qədər uzaqlıqda olduğunu təyin edər. Bütün bu əməliyyatlar, saniyənin yalnız onda biri qədərlik qısa bir müddət içində reallaşar.


Siz kiçik bir nöqtəyə baxarkən də, böyük bir gəmini araşdırarkən də beyninizdə eyni əməliyyatlar reallaşır, baxdığınız cismin görünüşü retinadakı 1 mm-lik nöqtədə meydana gəlir. Nə əlinizdəki qələmin sizə yaxın olduğundan, nə də uzaqdakı bir gəminin qələmdən böyük olduğundan əmin ola bilməzsiniz. Hər birinin meydana gəldiyi yerin böyüklüyü eynidir. Amma baxdığınız hər şeydə bir məsafə hissi vardır. Siz, nəyin nə qədər uzaqlıqda olduğunu anlaya bilər, önünüzdəki masada dayanan stəkana tərəf uzanıb onu götürməkdə heç bir zaman çətinlik çəkməzsiniz. Göz kimi mükəmməl bir orqanı yaradan Allah, onu insanın təxəyyülü aşan incəliklərlə təchiz etmiş, beyinin qüsursuz mexanizmini də "bir obyekti olduğu yerdə, bütün təfərrüatlarıyla görə bilmək üçün" vəsilə etmişdir. Yer üzündəki bütün insanların sahib olduğu fövqəladə komplekslikdəki gözlər, Allahın üstün bir əsəridir.


Yer üzündəki heç bir texnologiya gözün bacardığı əməliyyatları bacara bilməmişdir. Bu mükəmməl orqanın sirlərini anlaya bilmək üçün işlər daima davam edir, bizə necə rəngli bir dünya təqdim etdiyi anlamağa çalışılır. Əlbəttə, nə bir neçə sm böyüklüyündəki gözün, nə də görünüşün meydana gəldiyi millimetrlik bölgənin öz-özünə insan üçün rəngli bir dünya meydana gətirə bilmə gücləri ola bilməz. Çöldə var olan maddəni görən və beyində yenidən şərh edən ruhdur. İnsana Öz ruhundan üfləyərək görmə, qəbul etmə, hiss edib şərh etmə kimi qabiliyyətlər verən və bütün bunları fövqəladə səbəblərə asılı edən Qadir olan Allahdır. Yaradılan görünüş də, onu görən heyranlıq oyandırıcı gözlər və buna bağlı saysız sistem də Allah dilədiyi üçün mövcuddurlar və Onun diləməsiylə yaradılmışlar.