İnsan beyni və sahib olduğu üstün enerji

Beyin, təxminən, 80% su, 10% yağ və 8% zülallardan meydana gəlir. Yerdə qalan hissəsini isə, karbonhidrat, duz və digər minerallar meydana gətirir. Beyindəki hər sinir, elektrokimyəvi siqnallar alaraq işləyər. Sinir şəbəkələri, çox saydakı əlaqələrini zəiflədərək və ya gücləndirərək xatirələri saxlayarlar. Və bunun nəticəsində də yaddaş meydana gələr. Öyrəşmədiyi vəziyyətlərlə qarşılaşılması, məsələn, ilk dəfə baxılan bir portret, hüceyrələrin öz aralarında fərqli tənzimləmələrə girmələrinə səbəb olar. Əlaqədar sinirlər birdən əlaqələrini gücləndirər və qarşılaşılan vəziyyəti təyin etməyə çalışarlar. Yazılan məlumatlar, ikinci təcrübədə, əməliyyatın daha sürətli reallaşmasını təmin edər. Bu səbəbdən, eyni portretə ikinci dəfə baxıldığında portret artıq tanış gələcəkdir. Həyat boyu təkrarlanan proseslər, ümumi bir görünüş olaraq beyində saxlanar. Beyində yaddaşa yazılan hər an, 100 milyard sinirin saatda 400 km sürətlə etdiyi 1000-500.000 arasındakı əlaqə vəsiləsiylədir.


Bu müdhiş həcmə sahib olan beyin, sönmüş bir lampanı işıqlandıra biləcək qədər enerji istifadə edir. Bədən ağırlığının yalnız 1/50-i olan beyin, bədənin bütün oksigen və qlikoza ehtiyacının 1/5-ni istehlak edir. Beyin elə əhəmiyyətlidir ki, ürəkdən çıxan ilk qan ona göndərilir, hər hansı bir səbəblə bədəndə qalan az miqdarda qan isə, əvvəlcə onu həyatda tutmağa çalışır. Ürək, damarlar və bütün digər orqanlar, sanki bu həqiqəti bilirlər.


Beyində meydana gələ biləcək ən kiçik bir zədə, insanı şikəst buraxa bilər və ya öldürə bilər. Beyin elə həssasdır ki, elektrik siqnallarının tək bir sinirə çata bilməməsi, insana xarici dünyanı hiss etdirən duyğularından birini itirdə bilər. Beyindəki tək bir nöqtə belə təsadüfən meydana gələ bilməyəcək, təsadüfən dəyişə bilməyəcək qədər qüsursuz bir təchizat və təşkilata malikdir.


İnsan beynindəki bu mükəmməllik insana verilmiş böyük bir nemətdir. Bu böyük nemət, qullarına qarşı yaxşılığı çox olan (Bərr), qüsursuzca var edən (Bari) və qüdrət sahiblərinin üzərində olan (Mutəkəbbir) Allahın üstün yaratma sənətidir.

 

Sizə Öz dəlillərini göstərən və göydən ruzi nazil edən məhz Odur. Bundan ancaq Allaha üz tutanlar ibrət alarlar! (Mömin surəsi, 13)