Bənzərsiz bir möcüzə: Kristal qar dənələri

Bir maddəni meydana gətirən molekullar və atomlar, ən nizamlı şəkillərini bərk haldaykən əldə edərlər. Bir-birlərinə bağlanaraq meydana gətirdikləri şəkillər, üçölçülü həndəsi şəkillərdir və dalbadal meydana gətirdikləri prizmalardakı bucaqların müəyyən nisbətləri vardır. Bu nisbətdə əsla bir səhv, bir yanılma, bir dəyişiklik olmaz. Əgər bir maddənin 3 santimetrin milyonda biri qədərlik bir sahəsində belə, atomlar bəhsi keçən mükəmməl və qüsursuz həndəsi tənzimləməyə sahibdirlərsə, bu maddə kristaldır.


Bir qar dənəsi kiçik bir toz dənəsi ətrafında meydana gəlməyə başlayan bir kristaldır. Böyüklüyü yalnız bir neçə mikron qədərdir. Meydana gələn bu mikroskopik şəkil altıbucaqlıdır və yaranan bu kristal künclərindən etibarən kiçik qollar uzadaraq get-gedə inkişaf edər. Hava soyuduqca, mühit dəyişdikcə, kristal böyüyər, yaranan quruluş üzərində incə damarlar meydana gələr. Qar dənələrini meydana gətirən atomlar, bir-birlərinə zəif bir əlaqə ilə bağlanarlar. Bu vəziyyət kristalların bir-birlərinə fərqli şəkillərdə bağlanmalarına səbəb olur. Bu fərqlilik o qədər böyükdür ki, yer üzünə bir-birinin eynisi olan bir cüt qar dənəsinin düşmə ehtimalı olduqca çətindir.


Yer üzünə yalnız bir il içində düşən qar dənələrinin sayını bir düşünək. Bunu təxmin edə bilməyimiz olduqca çətindir. Yalnız tək bir yağmur əsnasında tək bir sahəyə düşən qar dənələrinin sayını belə təxmin etməkdə çətinlik çəkərik. Hər il yer üzünə sayı təyin oluna bilməyəcək qədər çox qar dənəsi düşür və bunların hamısı bir-birlərindən fərqli şəkillərə sahibdirlər. Trilyonlarca kiçik dənəyə bir-birindən fərqli şəkil verə bilməyimiz qeyri-mümkündür. Bu vəziyyətdə, yenə Allahın yaratdığı mükəmməl bir incəliyin, bir fövqəladəliyin sərgilənməkdə olduğu açıqdır. Kainatın Yaradıcısı olan Allah üçün şübhəsiz bir-birindən müxtəlif qar dənələrini yaratmaq çox asandır. Bu nümunə, Allahın hər şeyi növbənöv yaratmağa qadir olduğunun, yer üzünün hər yanında olduğu kimi dilədiyi zaman mikroskopik ayrıntılar üzərində də mükəmməl incəlik və zəriflik sənətini insanlara tanıdacağının dəlilidir. Allah, bir zəriflik, gözəllik və nemət olaraq yağan qar dənələrində Öz incəlik sənətini sərgiləyərək qüdrətini və yaratdığı gözəllikləri insanlara göstərir.
Allah bir ayəsində belə bildirmişdir:

 

Doğrudan da, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində, Allahın göylərdə və yerdə yaratdıqlarında Allahdan qorxan adamlar üçün dəlillər vardır. (Yunis surəsi, 6)

 

İnsana göstərilən Allahın dəlilləri həddindən çoxdur. Bu dəlilləri görə bilmək üçün insanın qeyri-obyektiv və səmimi şəkildə Allaha yönəlməsi lazımdır. Allah, insanın fikrini, anlayışını və təqdir etmə gücünü bu vəsilə ilə qüvvətləndirə bilər. Yoxsa insan korlaşar, özünə verilmiş nemətlərin gözəlliyini fərq edə bilməz və bu səbəblə axirətdə hüsrana uğraya bilər. Belə bir hüsran ilə qarşılaşmamaq üçün, insana hazır olaraq təqdim edilən bu gözəl nemətlərin həqiqi sahibi olan Allaha davamlı olaraq ürəkdən yönəlmək lazımdır.